Výroba a kontrola kvality

Ručíme za prvotřídní kvalitu

Vysoký obsah imunitních látek

Díky propracovanému způsobu výroby a důslednému systému kontrolních operací zaručujeme u našich produktů vysoký obsah imunitních látek. Zpracováváme výhradně kravské colostrum získané z prvních dvou nádojů, kde jsou imunitní faktory zastoupeny v nejvyšší koncentraci. Díky tomu můžeme nabídnout naše colostrum v odtučněné formě s obsahem 30 – 40 % imunoglobulinů IgG. Obsah imunoglobulinů třídy G stanovujeme metodou RID (radiální imunodifuze). Používáme testovací sady od firmy Binding Site.

Přehled platných registrací a certifikátů

Registrace výrobce a schválení provozu
Registrace výrobce krmiv
Certifikát HACCP

Přehled platné dokumentace surovin

Specifikace Colostrum odtučněné IgG 30
Specifikace Colostrum odtučněné IgG 40
Certifikát analýzy Colostrum odtučněné IgG 30
Certifikát analýzy Colostrum odtučněné IgG 40
Bezpečnostní list
Specifikace alergenů

Bez antibiotik

Záleží nám na tom, abychom zachovali co nejčistší formu přírodního colostra a jeho příznivých účinků pro lidský organismus. Někteří chovatelé podávají i před porodem dospělým kravám jako prevenci proti zánětům antibiotika, která mohou prostoupit také do mateřského mléka. Nedílnou součástí vstupních kvalitativních zkoušek a rozborů je proto i stanovení inhibicí, které odhalí přítomnost antibiotik, a to i ve stopovém množství. Takto kontaminovaná surovina je z dalšího procesu zpracování důsledně vyřazena. Ke stanovení reziduí antibiotik využíváme bakterie Bacillus stearothermophilus var. calidolactis (standardní Delvotest).