Lyofilizátor byl uveden do řádného provozu

Naše společnost uvedla ke konci února do plného provozu nový lyofilizátor LZH – 2,5 P (zařízení na sušení colostra hlubokým zamražením).
Zkušební provoz technologického zařízení probíhal od poloviny loňského roku.
Současně byla ve spolupráci s VŠCHT v Praze implementována i řídicí jednotka s programovým systémem, v rámci operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu ČR“.
Tímto krokem se snaží INGREDIA s.r.o. vyhovět stále většímu okruhu zákazníků, kteří mají zájem o nákup suroviny usušené tímto způsobem.
V neposlední řadě dochází zprovozněním lyofilizátoru k navýšení celkové výrobní kapacity naší firmy.